Komunikator głosowy + Optymalizacja grupy + Zdalne sterowanie

Komunikacja głosowa z jednego z trzech zapisanych na karcie SIM numerów wy­zwa­lana poprzez magistralę CAN lub poprzez wejście dyskretne 12VDC.

Możliwość generowania komunikatów tekstowych SMS do wybranego numeru.

Parametry elektryczne umożliwiają wykorzystanie standardowych elementów sys­temu domo­fonowego (unifon), jak również systemów wykorzystujących transmisję różnicową.

Optymalizacja grupy

Moduł komunikacyjny umożliwia zastosowanie wydajnych algorytmów predykcyj­nych i gene­tycznych w procesie optymalnego rozdziału wezwań pomiędzy dźwigami pracują­cymi w gru­pie. Zatrzymujący się na poziomie dźwig wysyła swe dane zwią­zane z dys­pozycjami i wezwa­niami zapisanymi w tablicach poleceń, a zewnętrzny serwer dyspo­nujący danymi z pozosta­łych dźwigów dokonuje optymalizacji przydzie­lonych zadań transportowych. Znacząco uła­twia to optymalizację pracy urządzeń pracujących gru­powo.

Zdalne sterowanie

Rozwiązanie dostosowywane do potrzeb odbiorcy.